חירום

טיפול במצב חירום בבית חולים קנטונל בלוצרן זמין 24/7.

סכנת חיים

 

ללא סכנת חיים

(min / CHF 3.23) 0900 11 41 41, אנגלית

במצב חירום, השירותים הרפואיים יתאמו לכם את מקרי החירום שלכם

ההגעה במקרה חירום